@flashsaletrickss

Ye Teega Puvvuno Song Lyrics||Shweta Pandit||Maro Charitra

Amazon Quiz Answers

Ye Teega Puvvuno Song Lyrics from ‘Maro Charitra is starring Varun Sandesh,Anita Galler,Shraddha Das in lead roles.Ravi Yadav is the director for the classic ‘Maro Charitra’.The lyricist has Athreya penned down the lyrics for Ye Teega Puvvuno Song. While the noteworthy music director Mickey J Meyer composed the background score for this track. The vocals for Ye Teega Puvvuno Song is given by Shweta Pandit  and  the song is featuring Varun Sandesh,Anita Galler,Shraddha Das.Ye Teega Puvvuno Song was released on 2010 and is one of the best songs in the film.

Ye Teega Puvvuno Song Details:

Album Name Maro Charitra
Song Name Ye Teega Puvvuno Song
Starring Varun Sandesh,Anita Galler,Shraddha Das
Director Ravi Yadav
 Music Composer Mickey J Meyer
Lyrics Athreya
Singer(s) Shweta Pandit
Released on 2010
language Telugu

Ye Teega Puvvuno Song Lyrics Telugu In English

Ye teegá puvvuno
Ye kommá thetino Kálipindi
ye vinthá ánubándhámáuno.
Ye teegá puvvuno
Ye kommá thetino Kálipindi
Ye vinthá ánubándhámáuno.
Telisi teliyáni ábhimánámáuno…
Telisi teliyáni ábhimánámáuno…
Mánássu moogádhe.
Máátáluuu ráánidhe …
Mámáthá okáte.
ádhi nerchinádhi
Bááshá lenidhi bándhámunnádhi
áá.áá… áá…
Bááshá lenidhi bándhámunnádhi.
Máná iddárini játhá koorchinádhiii
Ye teegá puvvuno
Ye kommá thetino Kálipindi
Ye vinthá ánubándhámáuno.
Váyáse
Váyássunu Pálákárinchinádi
Váládánná ádi niluvákunnádi…
Yellálu yevi vollánánnádi …
Love is one.Love is one…
Yellálu evi vollálánnádi
Needhi náádhoká lokámánnádii …
Ye teegá puvvuno
Ye kommá thetino Kálipindi
ye vinthá ánubándhámáuno.
Telisi teliyáni ábhimánámáuno…
Telisi teliyáni ábhimánámáuno…

Ye Teega Puvvuno Song Lyrics Telugu In Telugu

ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో
ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో

తెలిసి తెలియని అభిమానమౌనో
తెలిసి తెలియని అభిమానమౌనో

మనస్సు మూగదే మాటలు ఊఉ రానిదే
మమతా ఒకటే అది నేర్చినది

బాషా లేనిదీ బంధమున్నది
ఆ ఆ ఆ
బాషా లేనిదీ బంధమున్నది
మన ఇద్దరినీ జత కూర్చినది ఇఇ

ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో

వయసే వయస్సును పలకరించినది
వలదన్న అది నిలువకున్నది

ఎల్లలు ఏవి వొల్లనన్నది
లవ్ ఇస్ వన్ లవ్ ఇస్ వన్
ఎల్లలు ఏవి వొల్లలన్నది
నీది నాదొక లోకమన్నది

ఏ తీగ పువ్వునో ఏ కొమ్మ తేటినో
కలిపింది ఏ వింత అనుబంధమౌనో

తెలిసి తెలియని అభిమానమౌనో
తెలిసి తెలియని అభిమానమౌనో

 

Leave a Comment