@flashsaletrickss

Manasuna Nuvvele Song Lyrics||Anjana Sowmya||Sukumarudu

Amazon Quiz Answers

Manasuna Nuvvele Song Lyrics from ‘Sukumarudu is starring Aadi Saikumar,Nisha Aggarwal, Krishna Ghattamaneni in lead roles.G. Ashok is the director for the classic ‘ Sukumarudu’. The lyricist has NA penned down the lyrics for Manasuna Nuvvele Song. While the noteworthy music director Anup Rubens composed the background score for this track. The vocals for Manasuna Nuvvele Song is given by Anjana Sowmya and  the song is featuring Aadi Saikumar, Nisha Aggarwal, Krishna Ghattamaneni.Manasuna Nuvvele Song was released on 10 May 2013 and is one of the best songs in the film.

Manasuna Nuvvele Song Details:

Album Name Sukumarudu
Song Name Manasuna Nuvvele Song
Starring Aadi Saikumar,Nisha Aggarwal, Krishna Ghattamaneni
Director G. Ashok
 Music Composer Anup Rubens
Lyrics NA
Singer(s) Anjana Sowmya
Released on 10 May 2013
language Telugu

Manasuna Nuvvele Song Lyrics Telugu In English

Nanana Nanana Nanana Nanana
Nananananana Nananana
Manasuna Nuvvè lè Matalo Nuvvèlè
Kanulalo Nuvvè lè Kalalo Nuvvèlè
Talapè Patalu Paadènè Nèèpè ruvintè
Tanuvè Naatyam Chèsènè
Sarigama Padè nè Sarasam Vènuvai
Takadimiladè nè Yamunè Yèrulè
Adi Rèpallè Rèpallè Aa Gdhalu Vuntè
Adigo Aadiga Thanuga Tanuntè
Marulè Jallè Vè la Mohana Raagamè
Virahalallè Chota Vè savi Daahamè
Rasalè la Jagamè la Janamanta Aadèvèla
Jataga Raana Kayyèvè lala
Manasuna Nuvvèlè Matalo Nuvvèlè
Kanulalo Nuvvèlè Kalalo Nuvvèlè
Talapè Patalu Paadènè Nèèpèruvintè
Tanuvè Naatyam Chèsènè
Vènnamannu Bukki Vèla Kondanèttè Kannayya Vadè
Palakonda Katti Chikkakunda Nakki Vurikènulè
Akkasè kkadunna Bukkadinchèmèti Aa Chinnavadè
Chiralanni Dachi Siggunantha Dochi Chèlikadu Lè
Padagala Daddintaka Adugè sinadè Vadè
Manugada Madhuranga Marchè Thodè Tanu Raaga Vanu Vuuga
Raasalila Jagamèla Janamantha Aadi Vèla
Jathagaa Raara Kayyamèla
Hailèssa Holèssa Hailèssa Holèssa Hailèssa Holèssa
Raathi Kaidu Nunchi Raatirè la Minchi Nadichochivaadè
Nè malipinchamènchi Nalagakunda Konchi Nadayaadènè
Pilla Grovi Kaali Pilla Moviyèni Vadilèdi Lèdhè
Vèlakani Vèla Vèchi Chudamantu Vèdhinchènè
Prèmalu Andistè Tulasikè Turodasini
Gèètha Lahariga Saagè Hari
Mahimèlè Mahimè ga Rasalila Jagamèla Janamantha AadèVèla
Jathaga Raana Kayyamè la
Manasuna Nuvvèlè Matalo Nuvvèlè
Kanulalo Nuvvèlè Kalalo Nuvvèlè
Talapè Patalu Paadènè Nèèpèruvintè
Tanuvè Naatyam Chèsènè

Leave a Comment