@flashsaletrickss

Madhuram Madhuram Song Lyrics||K.S.Chithra,S.P.Balasubrahmanyam||Shock

Amazon Quiz Answers

Madhuram Madhuram Song Lyrics from ‘Shock’ is starring Ravi Teja,Jyothika in lead roles.Harish Shankar is the director for the classic ‘Shock’.The lyricist has Veturi Sundararama Murthy penned down the lyrics for Madhuram Madhuram Song. While the noteworthy music director Ajay- Atul composed the background score for this track. The vocals for Madhuram Madhuram Song is given by K.S.Chithra ,S.P.Balasubrahmanyam and  the song is featuring Ravi Teja,Jyothika.Madhuram Madhuram Song was released on 2006 and is one of the best songs in the film.

Madhuram Madhuram Song Details:

Album Name Shock
Song Name Madhuram Madhuram Song
Starring Ravi Teja,Jyothika
Director Harish Shankar
 Music Composer Ajay- Atul
Lyrics Veturi Sundararama Murthy
Singer(s) K.S.Chithra,S.P.Balasubrahmanyam
Released on 2006
language Telugu

Madhuram Madhuram Song Lyrics Telugu In English

Mádhurám Mádhurám ..Mádhurám Mádhurám
Mádhurám Mádhurám Mádhurám Mádhurám
Pránáyám Mádhurám Káláhám Mádhurám
Kshánámo Ságámo Viráhám Mádhurám
Sárásám Mádhurám Virásám Mádhurám
Chikurám Mádhurám Chubákám Mádhurám
Sárásám Mádhurám Virásám Mádhurám
Chikurám Mádhurám Chubákám Mádhurám
Andám Andám Ani Oorinchinche Andálánni Asále Mádhurám.
Shrávánám Mádhurám Náyánám Mádhurám
Kuluke Mádhurám Kurule Mádhurám
Gámánám Mádhurám Jágánám Mádhurám
Láyálo Sááge Páyánám Mádhurám
Gámánám Mádhurám Jágánám Mádhurám
Láyálo Sááge Páyánám Mádhurám
Edáre Vunte Adhire Mádhurám
Chedire Juttu Chámáte Mádhurám,
Sárvám Mádhurám Sákálám Mádhurám
Sámsárámlo Sáágárá Mádánám
Sárvám Mádhurám Sákálám Mádhurám
Sámsárámlo Sáágárá Mádánám
Anni Mádhurám Akhilám Mádhurám
Aáme Mádhurám Preme Mádhurám
Anni Mádhurám Akhilám Mádhurám
Aáme Mádhurám Preme Mádhurám
Kánule Mádhurám Kálále Mádhurám
Konchem Perige Koláthe Mádhurám
Kánule Mádhurám Kálále Mádhurám
Konchem Perige Koláthe Mádhurám
Mánáse Mádhurám Sogáse Mádhurám
Virise Pedhávulá Váráse Mádhurám.
Udáyám Dááche Mádurimá Gáári Udárám
Mádhurám Hrudáyám Mádhurám
Táápám Mádhurám Shokám Mádhurám
Aláke Chilike Kopám Mádhurám
Alupe Mádhurám Sulupe Mádhurám
Atigá Márige Pulupe Mádhurám
Alupe Mádhurám Sulupe Mádhurám
Atigá Márige Pulupe Mádhurám
Adhárám Mádhurám Yedánám Mádhurám
Perigi Chirigi Tilákám Mádhurám
Báálá Mádhurám Dolá Mádhurám
Leelá Mádhurám Helá Mádhurám
Bálá Mádhurám …Mádhurám…Mádhurám…
Dolá Mádhurám…Mádhurám…Mádhurám…
Leelá Mádhurám Helá Mádhurám
Jo Jo Mádhurám …Mádhurám..
Jolá Mádhurám …Mádhurám..
Mánuváátákidhe Mádhurám Mádhurám
Aáá…Umm.Umm…
Mádhurám Mádhurám Pránáyám Mádhurám
Mádhurám Mádhurám Viráhám Mádhurám
Sárásám Mádhurám Virásám Mádhurám
Náyánám Mádhurám Vádánám Mádhurám
Sárásám Mádhurám Virásám Mádhurám
Náyánám Mádhurám Vádánám Mádhurám
Anni Mádhurám Akhilám Mádhurám Mánáme
Mádhurám Preme Mádhurám

Madhuram Madhuram Song Lyrics Telugu In Telugu

మధురం మధురం మధురం మధురం
మధురం మధురం మధురం మధురం

ప్రణయం మధురం కలహం మధురం
క్షణమో సగమో విరహం మధురం
సరసం మధురం విరసం మధురం
చికురం మధురం చుబకం మధురం

సరసం మధురం విరసం మధురం
చికురం మధురం చుబకం మధురం

అందం అందం అని ఊరించించే
అందాలన్నీ అసలే మధురం

శ్రవణం మధురం నయనం మధురం
కులుకే మధురం కురులే మధురం

గమనం మధురం జగనం మధురం
లయలో సాగే పయనం మధురం

గమనం మధురం జగనం మధురం
లయలో సాగే పయనం మధురం
ఎదురే ఉంటే అదిరే మధురం
చెదిరే జుట్టు చెమటే మధురం

సర్వం మధురం సకలం మధురం
సంసారంలో సాగర మధనం
సర్వం మధురం సకలం మధురం
సంసారంలో సాగర మధనం

అన్ని మధురం అఖిలం మధురం
ఆమె మధురం ప్రేమే మధురం
అన్ని మధురం అఖిలం మధురం
ఆమె మధురం ప్రేమే మధురం

కనులే మధురం కలలే మధురం
కొంచెం పెరిగే కోలాతె మధురం

కనులే మధురం కలలే మధురం
కొంచెం పెరిగే కోలాతె మధురం
మనసే మధురం సొగసే మధురం
విరిసే పెదవుల వరసై మధురం

ఉదయం దాచే మధురిమా గారి
ఉదరం మధురం హృదయం మధురం

తాపం మధురం శోకం మధురం
ఆలాకె చిలికే కోపం మధురం

అలుపే మధురం సులుపె మధురం
అతిగా మరిగే పులుపు మధురం

అలుపే మధురం సులుపె మధురం
అతిగా మరిగే పులుపు మధురం
ఆదరం మధురం ఎదనం మధురం
పెరిగి చిరిగి తిలకం మధురం

బాల మధురం డోలా మధురం
లీల మధురం హేల మధురం

బాల మధురం మధురం మధురం
డోలా మధురం మధురం మధురం
లీల మధురం హేల మధురం

జో జో మధురం మధురం
జోల మధురం మధురం
మనువాటాకిదే ఫలితం మధురం

ఆఅ ఉమ్మ్ ఉమ్మ్

మధురం మధురం ప్రణయం మధురం
మధురం మధురం విరహం మధురం
సరసం మధురం విరసం మధురం
నయనం మధురం వదనం మధురం
సరసం మధురం విరసం మధురం
నయనం మధురం వదనం మధురం
అన్ని మధురం అఖిలం మధురం
మనమే మధురం ప్రేమే మధురం

Leave a Comment